Układ słoneczny

Nasz układ słoneczny składa się z dziewięciu planet, ale od niedawna wykluczono najmniejszą planetę którą był pluton i uznano go właściwie za asteroidę . Ziemia znajduje się w trzeciej odległości od słońca, i tylko na nasze planecie istnieje Zycie, na dzień dzisiejszy nie poznaliśmy innej planety na której rozwinęły by się nawet podstawowe formy życia jak na przykład bakterie. Co ciekawe nasz układ słoneczny ogrzewa wielka gwiazda jaką jest słońce. Słońce przyczyniło się do powstania życia na ziemi ale i także zniszczy je ponieważ za jakiś czas słońce po prostu wypali się i wybuchnie a przy tym zniszczy wszystkie planety układu słonecznego, co nie jest zbyt ciekawym scenariuszem naszej przyszłości. Nasz układ słoneczny jest jednym z wielu które poznaliśmy ale wiemy na pewno że jest ich dużo więcej niż przypuszczamy. Oczywiście nasz układ słoneczny jest dość ciekawy, mamy wiele interesujących planety które krążą wokół słońca.