Wymiary Ziemi

Mówimy często o Ziemi, że jest ona kulą, ale to nieprawda. Kula ta jest spłaszczona, taka spłaszczona kula nosi nazwę geoidy. Równikowa średnica Ziemi wynosi 12 756 km, a południkowa 12 714. Spłaszczenie spowodowane jest obracaniem się Ziemi wokół własnej osi, co trwa obecnie 23 godziny 56 minut. Na początku istnienia Układu Słonecznego Ziemia kręciła się pięć razy szybciej niż teraz. Jej rotację dodatkowo spowalnia Księżyc, dążąc do wyrównania czasu swojego obiegu wokół Ziemi z czasem jej obrotu wokół własnej osi. Obwód Ziemi wynosi 40 070 km. Ziemia waży (…). Jej duża masa spowodowana jest równie dużą średnią gęstością, która wynosi 5,52 kg/l. Rośnie ona w głąb Ziemi, w jądrze wynosi od 9 do 18kg/l. Gęstość spowodowana jest większą siłą przyciągania. Temperatura na Ziemi jest zróżnicowana i zależy od wielu różnych czynników, m.in. od odległości od mórz, ukształtowania terenu czy szerokości geograficznej. Najniższe temperatury notuje się na biegunach lub w ich okolicy, najwyższe w okolicach równika (choć nie jest to regułą). Najniższa zanotowana temperatura wyniosła -88oC, najwyższa 58oC.Atmosfera wokół Ziemi pełni funkcję ochronną, chroni np. przed szkodliwym dla życia promieniowaniem słonecznym i kosmicznym, wchłania także mniejsze meteoryty. Głównie dzięki atmosferze temperatura na Ziemi utrzymuje się w przyzwoitych granicach, zachowując wodę w stanie ciekłym, a co za tym idzie, życie. Rozciąga się na ok. 190 km nad powierzchnią. Dzieli się na 5 warstw.