Przywództwo

Jak poprawnie interpretować przywództwo?

Przywództwo to sposób zarządzania pracownikami, który opiera się na budowaniu indywidualnych relacji z ludźmi. Jego fundamentami są wartości takie jak zaufanie i autentyczność. Przywództwo buduje zaangażowanie pracowników.

Cała idea przywództwa tkwi w relacjach między przełożonym a pracownikiem.

To one wpływają na satysfakcję i efektywność obu stron, a nawet całego zespołu. Dobra relacja z szefem może zrekompensować inne niedostatki organizacji. Pomaga także zatrzymać w firmie pracowników oraz utrzymać ich zaangażowanie – również w kryzysie.  Z kolei złe relacje z szefem mogą powodować odchodzenie najlepszych pracowników z najlepszych firm. Są też często przyczyną poważnych, przewlekłych chorób, długotrwałych absencji, spadku wyników.

Czym różni się lider od menedżera?

Ta różnica przejawia się głównie w intencjach i działaniach osoby, która zarządza zespołem. Lider to ktoś, kto na pierwszym miejscu stawia ludzi i koordynuje pracę, wykorzystując ich predyspozycje. Natomiast menedżer skupia się na celu i wyniku do osiągnięcia. Lider motywuje ludzi, wyzwala ich energię i pokazuje im kierunek działań. Menedżer deleguje zadania i kontroluje pracę.

Z odwagą zaproponuję tezę, że nikt świadomie nie chce być menedżerem, od którego uciekają ludzie. Ale pewne rzeczy robimy nieświadomie, lub bez wiedzy o konsekwencjach swoich zachowań i słów.

Naturalny styl przywództwa 

Każdy z nas ma osobowość charakteryzującą się konkretnymi cechami, zachowaniami. Pewne rzeczy są dla kogoś naturalne, inne nie. Każdy ma też inne predyspozycje przywódcze. Ekstrawertyk może być charyzmatyczny, z zapałem opowiadać o swojej wizji i na tym budować swój autorytet. 

Introwertyk może być świetnym słuchaczem i obserwatorem nastrojów w zespole. Jego analiza trendów biznesowych może wzbudzać szacunek w zespole, a spokój i pokora mogą zjednywać ludzi i wspierać budowanie zaufania. 

Każda osobowość ma mocne strony oraz strony do rozwoju. Swoje cechy przywódcze możesz sprawdzić a ankiecie online Jungian Type Index: https://www.subscribepage.com/raportmocnychstron

 

Jak wspieram menedżerów w budowaniu pozycji lidera:

·        Pomagam wypracować i wzmacniać naturalny styl przywódczy.

·        Doradzam w zakresie budowania zaangażowania pracowników.

·        Dostarczam narzędzi niezbędnych w zarządzaniu zespołem.

·        Wspieram w wypracowaniu ścieżki budowania autorytetu lidera.

·        Prowadzę Coaching menedżerski.

·        Wzmacniam skuteczność w osiąganiu zamierzonych celów.

Dlaczego ja?

Jeśli chcesz być pewien, pewna, że Twoje słowa i działanie będą sprawiać, ze pracownicy będą efektywni, zmotywowani i będą czuli satysfakcję – dobrze, że jesteś właśnie tutaj! Od ponad 15 lat wspieram menedżerów w zarządzaniu ludźmi. Moje słowa i wsparcie kieruję do Ciebie, do takich przywódców jak Ty!

Nie ma znaczenia czy na kierowniczym stanowisku masz 5 miesięcy doświadczenia, czy 10 lat lub więcej. Świat się zmienia, zawsze warto zrewidować swoje przekonania, ulepszać swoje działanie. To co było efektywne 10 lat temu, może obecnie nie mieć już racji bytu. Jeśli jesteś doświadczonym menedżerem, bardzo się cieszę, że poszukujesz nowości!

 

Pobierz darmowy mini ebook o rozwoju przywództwa „3 kroki od menedżera do Lidera, który angażuje ludzi” 

Jesteś zainteresowany?
Skontaktuj się ze mną!