Ludzki feedback z pozytywną intencją

Ludzki feedback: Intencja zamiast modelu

Feedback, czyli informacja zwrotna, odgrywa kluczową rolę w rozwoju osobistym i zawodowym. Jest to narzędzie, które może być używane w różnych kontekstach, od pracy po życie prywatne, mając na celu poprawę naszych umiejętności i relacji z innymi. Jednakże, czy zastanawialiśmy się kiedyś nad intencją, która kieruje naszym feedbackiem?

Według mnie intencja stanowi fundament każdego feedbacku.

Feedback, czyli informacja zwrotna, odgrywa kluczową rolę w rozwoju osobistym i zawodowym. Jest to narzędzie, które może być używane w różnych kontekstach, od pracy po życie prywatne, mając na celu poprawę naszych umiejętności i relacji z innymi. Jednakże, czy zastanawialiśmy się kiedyś nad intencją, która kieruje naszym feedbackiem?

Przykład:

Chcesz dać feedback pracownikowi, bo widzisz, że rezultaty jego pracy są niezadowalające pod względem jakości, a równocześnie wiesz, że ta osoba się stara. Gdy myślisz

– „Muszę dać mu negatywny feedback” – od razu robi się trudno. Trzeba będzie powiedzieć coś nieprzyjemnego, krytycznego, chociaż pracownik próbuje ze wszystkich sił zrobić coś poprawnie. 

Zamiast myśleć „negatywny feedback”, zastanów się z jaką pozytywną intencją możesz pójść do pracownika? Ze wsparciem? Chęcią zaopiekowania się i pomocy w podniesieniu jakości? Docenieniu starań? Rozwoju – bo gdy mu powiesz lub pokażesz jak to robić lepiej, nauczysz go nowych kompetencji. 

Idąc z pozytywną intencją jest nam dużo łatwiej dawać feedback. A dzięki temu odbiorcy jest dużo łatwiej go przyjąć, mimo, iż jest tam szczera i konkretna krytyka jego pracy. Zachęcam do spróbowania!

Co może być pozytywną intencją? Przeczytaj poniższe przykłady by móc wybierać ten, który w danej sytuacji występuje. Twoja pozytywna intencja może skupiać się na kilku elementach:

Co może być pozytywną intencją?

Przeczytaj poniższe przykłady by móc wybierać ten, który w danej sytuacji występuje. Twoja pozytywna intencja może skupiać się na kilku elementach:

 1. Skupienie na pracowniku/człowieku: W centrum uwagi znajduje się osoba, której udzielamy feedbacku. Rozpoznanie jej indywidualnych mocnych stron i obszarów do poprawy stanowi punkt wyjścia do konstruktywnej rozmowy. Przyda się uważność, empatia i dużo więcej słuchania niż mówienia.
 1. Troska: Feedback oparty na trosce o rozwój drugiej osoby wyraża się poprzez chęć pomocy w osiągnięciu jej potencjału oraz wspieraniu jej w trudnych momentach.
 1. Rozwój potencjału: Feedback powinien służyć nie tylko poprawie bieżących działań, ale również rozwojowi umiejętności i potencjału osoby odbierającej informację zwrotną.
 1. Ułatwienie pracy: Konstruktywny feedback może dostarczyć wskazówek i sugestii, które ułatwią wykonywanie codziennych obowiązków i poprawią efektywność pracy.
 2. Wparcie w odniesieniu sukcesu: Gdy widzisz być może nie w pełni realizowany potencjał danej osoby, Twoim celem może być wsparcie w osiągnięciu więcej, w drodze do sukcesu. 
 1. Budowanie relacji: Feedback oparty na szacunku i życzliwości buduje pozytywne relacje między ludźmi, między Tobą a pracownikiem co wpływa na atmosferę w zespole i efektywność pracy. Feedback podnosi zaufanie a zaufanie podnosi jakość feedbacku.
 1. Wzrost motywacji i zaangażowania: Szczery, życzliwy i konkretny feedback może być silnym czynnikiem motywującym, wzmacniającym zaangażowanie i chęć dalszego rozwoju.
 2. Samodzielność działania: Dający wsparcie feedback pozwala rozmówcy na samodzielne działanie, kierując go w stronę osiągania celów i rozwijania kompetencji. 

Choć istnieją różne modele i ramy, które można stosować podczas udzielania feedbacku, to intencja pozostaje kluczowym elementem. Model może być pomocny jako szablon, ułatwiający przekazanie feedbacku, jednak to intencja kieruje naszymi działaniami i determinuje ich skuteczność.

Warto pamiętać, że feedback z pozytywną intencją jest łatwiejszy, zarówno dla osoby udzielającej, jak i dla osoby odbierającej informację zwrotną. Skupienie się na rozwoju i wsparciu drugiej osoby prowadzi do budowania pozytywnych relacji oraz wzrostu efektywności i satysfakcji z pracy. Dlatego też warto zawsze pamiętać, żeby w naszym feedbacku kierować się pozytywną intencją, która będzie napędzać nasze działania i przyczyniać się do pozytywnych zmian zarówno w naszym otoczeniu pracy, jak i w naszych relacjach osobistych.

Gdy nie mogę znaleźć pozytywnej intencji w stosunku do danej osoby

Tak bywa, że czasem trudno nam znaleźć dobrą intencję w stosunku do danej osoby. Wtedy można pomyśleć, ze dajemy jej feedback dla dobra zespołu (czyli pozytywna intencja, dotyczy zespołu).

Poniżej podpowiadam przykłady jak może wyglądać Twoja pozytywna intencja gdy masz na uwadze dobro zespołu:

 1. Usprawnienie komunikacji w zespole: dajesz feedback pracownikowi, byusprawnić przepływ informacji lub poprawić komunikację tej osoby z innymi członkami zespołu.
 2. Podniesienie efektywności lub jakości pracy: gdy działania pracownika obniżają efektywność całego zespołu lub końcowy rezultat wspólnej pracy.
 3. Zadbanie o dobre relacje i przyjemną atmosferę: czasem dzielimy się informacją zwrotną by oczyścić atmosferę i zadbać o relacje w całym zespole.
 4. Zadbanie o wartości zespołu lub firmy: Feedback może być również udzielany z myślą o promowaniu i utrzymywaniu wartości, które są istotne dla zespołu lub firmy. Szczególnie w sytuacji gdy pracownik działa wbrew wartościom firmowym czy przyjętym zasadom współpracy w zespole.

W sytuacjach, gdy trudno jest znaleźć pozytywną intencję w stosunku do konkretnej osoby, warto zastanowić się, jak nasze działania mogą przyczynić się do dobra całego zespołu. Poprzez skupienie się na tej perspektywie, możemy lepiej zrozumieć, dlaczego feedback jest ważny i jak możemy go udzielać w sposób konstruktywny, który służy zarówno jednostce, jak i całemu zespołowi. W końcu, pozytywna intencja w udzielaniu feedbacku jest kluczowa dla budowania pozytywnych relacji i efektywnej pracy zespołowej.

Co jest jeszcze istotne w feedbacku

Jeśli chcesz usprawnić i ułatwić sposób dzielenia się informacją zwrotną w zespole lub w firmie, weź pod uwagę jeszcze kilka istotnych elementów

Empatia i zrozumienie: Pozytywna intencja w feedbacku wiąże się z empatią i zrozumieniem dla drugiej osoby. Warto podkreślić, że docenienie perspektywy rozmówcy oraz jego doświadczeń może pomóc w bardziej skutecznym i przyjaznym przekazaniu informacji zwrotnej.

Feedback jako dialog: Feedback powinien być rozmową, czyli przekazaniem pewnej informacji a następnie zapytaniem o perspektywę pracownika. O to jak ocenia sytuację, o której rozmawiacie. Ale także, jak się czuje z feedbackiem jaki usłyszał.

Rozwój i uczenie się: Feedback z pozytywną intencją jest częsciej postrzegany jako okazja do rozwoju i uczenia się, zarówno dla osoby udzielającej, jak i odbierającej informację zwrotną. Konstruktywna krytyka oraz docenienie sukcesów są kluczowe dla rozwoju zawodowego i osobistego.

Kultura organizacyjna: Pozytywna intencja w feedbacku może być również odzwierciedleniem kultury organizacyjnej, która promuje wsparcie, zaufanie i rozwój pracowników. Lub elementem budowania i wzmacniania takiej kultury.

Feedback jako proces: Chcę podkreślić, że feedback z pozytywną intencją powinien być traktowany jako proces ciągłego doskonalenia, a nie jednorazowe wydarzenie. Przekazanie informacji zwrotnej powinno być regularne i oparte na zaufaniu oraz otwartej komunikacji.

Pamiętając o powyższych elementach i wskazanych przeze mnie przykładach, możesz lepiej zrozumieć i docenić wagę pozytywnej intencji w udzielaniu feedbacku. Poprzez skupienie się na tym co w feedbacku jest najbardziej wartościowe, możemy tworzyć bardziej efektywne relacje i środowisko pracy oparte na wzajemnym wsparciu i rozwoju.

Zapraszam do webinarów, szkoleń i warsztatów z feedbacku – zarówno dla kadry menedżerskiej, jak i wszystkich pracowników.

Napisz by otrzymać ofertę: Katarzyna.Dabrowska@active-coaching.pl

Jeśli chcesz posłuchać więcej o ludzkim feedbacku, feedbacku z empatią i feedbacku z pozytywną intencją, dołącz do spotkania szkoleniowego 29 lutego, w ramach cyklu „Angażująca komunikacja w przywództwie”, które prowadzimy wspólnie z Michałem Sosinem.

Link do zapisów i szczegóły cyklu spotkań: https://active-coaching.pl/seria-szkolen 

Lubisz ten artykuł? - Udostępnij !

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Zostaw komentarz