Czym jest angażujące przywództwo?

Angażujące przywództwo to podejście do zarządzania, które ma na celu inspirowanie i mobilizowanie pracowników do osiągania wspólnych celów.  Angażowanie ludzi to coś dużo więcej niż ich motywowanie. Jest to styl przywództwa, który skupia się na zrozumieniu potrzeb i aspiracji pracowników, a następnie stawianiu wyzwania i motywacji do osiągania celów. 

Jednocześnie angażujące przywództwo usuwa bariery utrudniające współpracę zespołową. Charakteryzuje się partnerskim podejściem do ludzi, budowaniem relacji opartych na zaufaniu, szczerej i otwartej komunikacji oraz na rozumieniu wartości jaką daje różnorodność ludzi: ich doświadczeń, wiedzy, osobowości i wszystkiego co każdy człowiek wnosi do zespołu i firmy. 

Cechy charakterystyczne dla angażującego przywództwa:

1. Komunikacja:

Angażujący przywódca dba o rozwój umiejętności komunikacyjnych, w szczególności słuchania ludzi. Nie musi być z natury empatyczny, ale powinien umieć uruchamiać w sobie empatię w razie potrzeby by lepiej zrozumieć pracowników.

Zazwyczaj w organizacjach nastawionych na angażujące przywództwo komunikacja jest otwarta, szeroka, wielotorowa.

Firma dba o to, by wszyscy pracownicy rozumieli jej misję, wartości i cele biznesowe oraz role i zadania na stanowiskach (dla wielu pracowników zrozumienie kierunku, w jakim podąża organizacja oraz własnego wpływu na cele firmowe, jest bardzo motywujące).

Regularnie komunikowane są kamienie milowe na drodze do wspólnych celów, jednocześnie w organizacji prowadzona jest często polityka „open books” czyli informowania wszystkich o bieżącej kondycji finansowej, co charakteryzuje wysoki poziom zaufania.  

jak łatwiej zarządzać ludźmi
2. Feedback

Kolejnym elementem jest kultura dzielenia się informacją zwrotną. 

Nie tylko liderzy dzielą się konstruktywnym feedbackiem, ale zachęcają wszystkich do dzielenia się informacjami zwrotnymi na różnych poziomach firmy i w różnych kierunkach, również w stosunku do szefów.

Fundamentem dzielenia się feedbackiem są dobre intencje i działanie na rzecz wspólnego dobra, rozwoju ludzi, rozwoju firmy. Tak otwarta i szczera komunikacja wzmacnia relacje i powoduje, że pracownicy nie obawiają się krytyki, komunikatów przekazywanych za plecami – wszystkie nieporozumienia omawiane są na bieżąco.


Świetni liderzy proszą o feedback, zachęcają do niego, ułatwiają dzielenie się nim pracownikom. Możesz w zespole wprowadzić anonimowy feedback zespołowy, który jednocześnie buduje zespół (mogę Ci w tym pomóc: zorganizować i poprowadzić zespołowe sesje feedbacku).

3. Zrozumienie potrzeb pracownika

Firmy i liderzy prawdziwie angażujący ludzi starają się  rozumieć ich potrzeby. Jedyną droga do tego jest dobre poznanie ludzi w swoim otoczeniu, by rozumieć ich cele, marzenia i motywacje.

Jednocześnie w tych firmach pracownicy często proszeni są o wyrażanie swoich opinii, potrzeb, przedstawianie własnej perspektywy, zgłaszanie pomysłów. To zwiększa poczucie wpływu pracowników na firmę

4. Poznawanie ludzi

Angażujący liderzy przeznaczają czas i energię na to, by dobrze poznać ludzi w zespole, nie tylko w obszarze wiedzy merytorycznej i dotychczasowych doświadczeń zawodowych, ale przede wszystkim jako Człowieka – jego osobowości, jego pozazawodowych zainteresowań, marzeń, ambicji, obaw, oraz ról innych niż biznesowe.

Świetni liderzy ułatwiają również poznawanie się członkom zespołu – np. dzięki robieniu testów osobowości i dzieleniu się wynikami w zespole ludzie odkrywają między sobą podobieństwa i zaczynają rozumieć różnice.

Prowadzę w firmach takie testy osobowości oraz warsztaty dla zespołu „Wartość różnorodności” i widzę jak wspaniale ludzie reagują na taką formę poznawania się.

Natomiast dzięki spotkaniom i dyskusjom poświęconym nie tylko sprawom biznesu ale także sprawom poza zawodom czy prywatnym, ludzie budują ze sobą prawdziwe, trwałe więzi. 

5. Ustalanie celów i wyzwań

Angażujący przywódca stawia ambitne cele i wyzwania, które mobilizują pracowników do działania. Ponieważ poznał osobowość, doświadczenia i ambicje pracowników w zespole, wie jakie zadanie będzie dla kogoś motywujące, ciekawe, rozwojowe.

A jeśli tego nie wie, z pewnością zapyta i wspólnie określi cel, by był ciekawym wyzwaniem, ale jednocześnie realistyczny i osiągalny.

jak łatwiej zarządzać ludźmi

6. Rozwój pracowników

Nawet w firmach gdzie nie ma szerokiej oferty szkoleniowej lider dba o rozwój ludzi poprzez:

  1. Uświadomienie im ich naturalnych predyspozycji dzięki testom osobowości.
  2. Rozmowom 1:1 poświęconym tylko aspektom rozwoju, pytaniem o zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności w kolejnych zadaniach.
  3. Stawianiem ambitnych wyzwań i celów.
  4. Delegowaniem nowych zadań o wysokim znaczeniu.

7. Docenianie

Angażujący liderzy wiedzą, że docenianie to nie to samo co chwalenie. Dobrze jest czasem pochwalić, ale docenianie to coś więcej – to zauważanie Człowieka. Jego starań i wysiłków, nie tylko rezultatów. Jego pozazawodowych ról, obowiązków, sukcesów i wyzwań. Wszystkiego, co wnosi do zespołu jako Człowiek! 

8. Inspirowanie

Angażujący przywódca inspirować swoich pracowników, wykorzystując przy tym własny przykład. Poprzez działania i postawę, przywódca może być wzorem dla swoich podwładnych.


Opowiadanie o swojej drodze, nie tylko o sukcesach, ale też o przeszkodach, trudnościach, porażkach i błędach, jest dla wielu osób wielką inspiracją i motywacją do działania, do nie poddawania się z powodu trudności.

Korzyści wynikające z angażującego przywództwa

1. Wzrost zaangażowania

Pracownicy, którzy czują się zmotywowani i zainteresowani swoją pracą, są bardziej skłonni do angażowania się w działania na rzecz organizacji. To z kolei prowadzi do większej efektywności i wydajności.

jak łatwiej zarządzać ludźmi

2. Zwiększenie satysfakcji z pracy

Pracownicy, którzy czują się docenieni i zaangażowani w cele organizacji, są bardziej zadowoleni ze swojej pracy. To przekłada się na ich lojalność i dłuższy czas pracy w organizacji.

3. Lepsze relacje z pracownikami

Angażujący przywódca, który słucha i uwzględnia opinie swoich pracowników, buduje z nimi pozytywne relacje. To przekłada się na większą harmonię w zespole i lepszą współpracę.

4. Wzrost poczucia spełnienia lidera, liderki

Gdy widzisz jak pracownicy w zespole zaczynają się otwierać, angażować, wspierać wzajemnie,  zaczynasz odczuwać pełnię swojego pozytywnego wpływu jak lider czy liderka zespołu. 

Przejdź do działania – bądź liderem, który angażuje

Istnieje szereg zachowań menedżerskich, które budują i wzmacniają zaangażowanie pracowników. To właśnie te zachowania pokazują, czy mamy do czynienia z prawdziwym liderem i przywództwem.

Przygotowałam dla Ciebie kurs online „Angażujące Przywództwo”, byś poznał narzędzia i metody angażowania pracowników. Dowiesz się, jak łatwiej zarządzać ludźmi.

Sprawdź szczegóły na temat kursu

Życzę wszystkim zaangażowanych zespołów pełnych szczęśliwych ludzi! 🙂

Na co dzień znajdziesz mnie np. na Linkedin, gdzie dzielę się tym, jak łatwiej zarządzać ludźmi

Lubisz ten artykuł? - Udostępnij !

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Zostaw komentarz